user4

Prawidłowa usługa montażowa - dobrze czy tanio?W przypadku firmy OKNOPLAST-Kraków okna montowane są przez wyspecjalizowane i przeszkolone grupy montażystów, które co roku przechodzą okresowe szkolenia, podnoszące ich kwalifikacje. Usługa wykonywana jest przy zachowaniu rygorystycznych norm i instrukcji, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i narzędzi. Przed przystapieniem do pracy zasadniczej pomieszczenie jest rzetelnie zabezpieczane, by ograniczyć ryzyko uszkodzenia podłóg oraz zmniejszyć ilość trudnego do usunięcia kurzu. Jednocześnie zanieczyszczenia są na bieżąco usuwane przez montażystów. Natomiast zdemontowane okna po uzgodnieniu z klientem są wywożone i utylizowane w sposób niezanieczyszczający pomieszczeń, klatek schodowych i okolicy budynku, oraz niezagrażający środowisku naturalnemu.


Zamontowane w ścianie budynku okno poddane jest oddziaływaniu czynników atmosferycznych, mechanicznych i akustycznych, dlatego tak ważne jest, by montażyści zastosowali odpowiednie techniki montażu oraz materiały tj. pianki poliuretanowe uznanych producentów, silikony, wysokiej jakości kotwy czy dyble. Tylko tego typu materiały zastosowane przy montażu dają gwarancję, że w przyszłości okno będzie funkcjonować prawidłowo. W przypadku OKNOPLAST, okna są już wstępnie przygotowane do montażu w momencie zakupu. W standardzie posiadają m.in. specjalną listwę montażową niezbędną do prawidłowego posadowienia okna oraz uszczelki przymocowane między ościeżnicą a listwą parapetową, które zapewniają szczelność połączenia przy parapecie i zwiększoną izolacyjność cieplną. Po zamontowaniu okna pozostaje jeszcze tylko staranne wykonanie montażu parapetów oraz izolacji łączenia parapetu z ościeżem, ponieważ jest to miejsce szczególnie narażone na wpływ czynników atmosferycznych. Oczywiście po zakończeniu prac montażyści są zobowiązani uporządkować miejsce pracy.

Rolety

WYSOKA JAKOŚĆ!

 

Rolety zapewniają optymalną ochronę przeciwsłoneczną oraz redukcję hałasu.

Czytaj więcej...

Drzwi

Jakość i funkcjonalność!

 

Drzwi strzegą ogniska domowego i stanowią wizytówkę każdego domu.

Czytaj więcej...